Materieel

 

De IT-infrastructuur en het machinepark zijn vaak de motor van een onderneming. Huivert u bij de idee dat deze het laten afweten? Bij ons kunt u terecht voor verzekeringsoplossingen op maat, die u gemoedsrust garanderen.

Cyber

Logo CyberContract

 

 

 

 

Cyberverzekering

Aan een juiste reactie op een crisis-situatie gaat een goede voorbereiding vooraf. Kan en zal uw bedrijf overleven na een cyber incident?

Doe nu de test          Offerte

Analyse

Hoe effectief is uw businessplan en bedrijfscultuur ten opzichte van cyberrisico’s in al z’n vormen?

Lees meer

Vermijd schade

Nadat u een helder beeld heeft van de cyberrisico’s voor uw bedrijf is preventie de logische eerste stap.

Lees meer

Verzekering

Een goede verzekering is het evidente sluitstuk van een effectief cyberveiligheidsbeleid.

Lees meer

Hotline

Onze hotline organiseert actieve bijstand door onze IT- en Legal partners, 24u op 24 en 7 dagen op 7 !

Lees meer

 

 

 

Om de cyberveiligheid in/van uw onderneming te verhogen kunt u volgende 10 kant-en-klare acties implementeren.

Deze checklist is gebaseerd op de Belgische Gids voor Cyberveiligheid die door het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) werd ontwikkeld.

 

actions 01Organiseer gebruikersopleidingen & bewustmakingsinitiatieven
 

Mits gepaste en herhaalde opleiding kunnen mensen zich ontwikkelen van "zwakste schakel" tot "grootste troef" in informatieveiligheid.

 

actions 02Hou systemen up-to-date
 

Onderzoek leert dat 99% van alle systeem-kwetsbaarheden al meer dan één jaar oud zijn, en dus perfect oplosbaar zijn door installatie van een correcte update !

 

actions 03Bescherm informatie
 

Zonder bijkomende maatregelen zoals encryptie is een e-mail het digitale equivalent van een postkaart en niet van een brief.

 

actions 04Beveilig mobiele apparaten
 

De opkomst van mobiele apparaten ging ongezien snel, en de veelheid en diversiteit komt eigenlijk nu pas op kruissnelheid. En hou één zaak goed voor ogen : each smart device is also an exploitable device.

 

actions 05Geef enkel toegang tot informatie op basis van "need-to-know"
 

Toegang tot informatie hoort los te staan van uw hiërarchische positie.

 

actions 06Stel regels op voor veilig internetgebruik en pas ze toe
 

Een Berlijnse muur tussen privé en werk is een utopie. Zowel technisch als praktisch is dat niet te organiseren. Bovendien geven werknemers massaal aan om van werk te veranderen mocht dergelijk beleid worden ingevoerd.

 

actions 07Gebruik sterke wachtwoorden en bewaar ze veilig
 

Een wachtwoord van 10 kleine letters kraken kost slechts 2 dagen tijd. Bestaat het uit hoofdletters, kleine letters, cijfers en leestekens, dan duurt het zo'n 3000 jaar!

 

actions 08Maak en controleer back-upkopieën van bedrijfsgegevens en informatie
 

Een backup geregeld uittesten is even belangrijk als hem nemen.

 

actions 09Bestrijd virussen en andere malware vanuit diverse invalshoeken
 

70% tot 90% van alle virussen zijn uniek, en worden dus niet gestopt door een antivirus software! Tegen malafide software zet u dus best diverse verdedigingsmechanismes op.

 

actions 10Voorkom, detecteer en onderneem actie
 

Leg een lijst aan van contactpersonen die u moet kunnen inschakelen in geval van een cyberincident!

 

 

Om u (als non-IT’er) te helpen uw bedrijf een spiegel voor te houden, ontwikkelde Cybercontract een unieke en gesofisticeerde onlinetool : De Cybertest !

 In deze test analyseren we hoe uw bedrijf scoort op 10 strategische veiligheidsprincipes, we brengen uw score bovendien glashelder in beeld en duiden meteen aan welke 3 principes uw dringende aandacht vereisen. Na deze grondige analyse kan u meteen aan de slag, want in de test onderzoeken we in 1 beweging we concrete acties u kan ondernemen. En ook welke 3 verzekeringsdekkingen de grootste meerwaarde bieden in uw specifieke context.

 

 

Vraag hier je gepersonaliseerde offerte aan.

 

 

 

 

 

Machinebreuk

Machinebreuk

Als u over machines beschikt voor uw productie, dan wilt u uiteraard dat die machines naar behoren werken. Defecte of beschadigde machines bedreigen immers uw rendabiliteit. Met een verzekering Machinebreuk bespaart u zichzelf alvast een hoop financiële zorgen. U kunt er zowel vaste als mobiele machines in verzekeren tegen plotse (accidentele) schade.

Garantie? Onderhoudscontract?

Hebt u zo’n verzekering Machinebreuk wel nodig? U hebt misschien al een onderhoudscontract afgesloten? En er is toch nog altijd de fabrieksgarantie? Het is belangrijk om te weten dat een verzekering Machinebreuk niet dezelfde waarborgen dekt als een onderhoudscontract of een fabrieksgarantie.

 • Een onderhoudscontract dekt niet-accidentele schade, bijvoorbeeld door een gebrek aan onderhoud. U moet nog altijd de herstellingskosten zelf betalen.

Verzekering Machinebreuk: de verzekeringsmaatschappij neemt de kosten voor een verzekerde schade op zich.

 • De fabrieksgarantie komt enkel tussen bij fouten in de constructie, het materiaal of de montage, niet bij een plotse materiële schade. Bovendien is deze garantie beperkt in de tijd.

Verzekering Machinebreuk: dekt ook plotse schade en zorgt ervoor dat uw productie niet in het gedrang komt.

Wat is er verzekerd?

Dit is een allerisicopolis. Met andere woorden, alle mogelijke schades zijn gedekt, op enkele logische uitzonderingen na. Wat ook de oorzaak is. We geven u enkele voorbeelden.

Met een verzekering Machinebreuk bent u gedekt tegen schade door

 • externe oorzaken: blikseminslag, waterschade, diefstal …
 • menselijke tussenkomsten: onhandigheid, nalatigheid, een gebrek aan ervaring, vandalisme …
 • uitwerking van elektriciteit: kortsluiting …
 • interne oorzaken: materiaal- of constructiefouten, vastlopen, oververhitting …

Daarnaast vergoeden we ook een aantal bijkomende kosten, zoals

 • overuren door personeel
 • bijstand door technici uit het buitenland
 • versneld vervoer van onderdelen
 • kosten voor noodzakelijke opruimingswerken
 • kosten voor afbraak en wederopbouw

We zorgen er dus voor dat uw productie niet in het gedrang komt en uw financiële verliezen door falende machines tot een minimum beperkt blijven.

Vaste en mobiele machines

U kunt in uw polis Machinebreuk zowel vaste als mobiele machines opnemen. De machines zijn ook verzekerd buiten het bedrijf en tijdens het transport. We vertellen u met plezier meer over de precieze waarborgen voor vaste en mobiele machines. Deze zijn immers niet identiek.

Elektronica

Specifiek voor elektronische toestellen bieden we u een gespecialiseerde verzekeringsoplossing aan.

Hebt u al eens stilgestaan bij de volgende situatie: wat als uw pc, laptop, tablet printer … gestolen wordt of beschadigd raakt? Of als er zich een defect voordoet?

De kosten voor het gebruik van het materieel en de werkuren van uw personeel blijven. Meer nog, u moet sommige werknemers misschien vragen om overuren te presteren en moet mogelijk bepaalde opdrachten te weigeren. En dan hebben we het nog niet gehad over de gegevensbestanden die u mogelijk kwijt bent en moet heropbouwen.

Het is dan ook een absolute must om uw elektronica optimaal te verzekeren. Het is perfect mogelijk om al uw elektronische toestellen (ook kassa’s, airconditioning en domotica) in één contract op te nemen. Zelfs cd-roms en usb-sticks zijn mee verzekerd.

Wat mag u verwachten?

 • Het gaat om een allerisicopolis. Enkel de in het contract expliciet vermelde uitsluitingen zijn niet gedekt. U wordt ook vergoed als er geen oorzaak van de schade gevonden wordt of als die er enkel kwam door uw onhandigheid.
 • U bent gedekt tegen
  • schade door brand, blikseminslag, ontploffing, waterschade, arbeidsconflicten, vallen van een luchtvaarttoestel, uitwerking van elektriciteit of natuurrampen.
  • diefstal.
  • interne risico’s: bv. uw laptop start niet meer op.

De dekking geldt wereldwijd en ook tijdens het transport!

Optioneel kunt u ook twee waarborgen onderschrijven:

 • wedersamenstelling van software en gegevens: u krijgt een vergoeding om uw databastanden en softwarepakketten terug op te bouwen.
 • bijkomende kosten: deze waarborg garandeert u dat u zo snel mogelijk uw professionele activiteit kunt hervatten door middel van een vergoeding voor huur van vervangmaterieel of lokalen, aanwerving van extra personeel …
Vervoerde koopwaar en materieel

U hebt de keuze tussen twee basiswaarborgen: u kunt er één van beide onderschrijven, of allebei.

 • een dekking ‘alles is verzekerd, behalve’ voor uw koopwaar

Wat niet expliciet uitgesloten is, is gedekt, zowel tijdens het vervoer als tijdens het laden en lossen.

 • een exclusieve formule voor al uw materieel

Dekking van uw gereedschappen, werktuigen en machines tegen schade door een ongeval, brand, natuurramp, instorting, staking, aanslag ...

Daarnaast kunt u rekenen op

 • een uitgebreide diefstalwaarborg
 • een extra dekking voor
  • de kosten van contractuele boetes na een laattijdige levering van nieuwe koopwaar;
  • reddingskosten;
  • kosten voor opruiming en vernietiging van goederen;
  • kosten voor het lossen, herladen en bewaren van geredde goederen na schade.